پروژه های آتی

پروژه های آتی

پروژه های آتی برنامه استراتژیک توسعه کسب و کار گروه معدنی متما به طور کلی دو مسیر اصلی را پیش روی مجموعه قرار داده است: 1- فعالیت در راستای گسترش افقی کسب و کار شامل توسعه معدن کاری و فعالیت های بازرگانی و 2- فعالیت در جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده با گسترش فعالیت در حوزه صنایع معدنی. فعالیت های متما در هر دو حوزه فوق با سرمایه گذاری گسترده در حال انجام است و از جمله این طرح ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

خدمات

- پروژه تاسیس کارخانه کنسانتره مروارید با ظرفیت سالانه یک میلیون و دویست هزار تن در سال
- پروژه تاسیس کارخانه گندله سازی متما با ظرفیت سالانه یک میلیون تن در سال
- پروژه تاسیس کارخانه تولید آهن اسفنجی متما با ظرفیت سالانه 300 هزار تن در سال
- پروژه تاسیس کارخانه کنسانتره مس حلب